Partners:

Our Partners:
×
logo 

Dayang

৳ 30,999

bike r kono somossa nai bike ta onk sokh kore nisilam … engine ar kaj o koraisi …milage 40+ jai ….bike r sat extra mitar ar endicator light ase ogulao diye dibo…..sudhu tank r color tai cng kori ni taka nai bole …akon dorkar takar tai sell kore dibo inshallah….bike r papers gula sob ase ai bike hossa … sahriya mp onar abbur bike ata ….. inshallah niben ar chalaben bike niye atu tuku bolte pari j tokben na inshallah

    মন্তব্য করুন

    আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।

    Main Menu